Startovní listina 2021

Věkové kategorie:

A : muži 18 – 39 let : ženy 18 – 39 let
B : muži 40 – 49 let : ženy 40 – 49 let
C : muži 50 a více let : ženy 50 a více let

ID = použijte jako variabilní symbol vaší platby (není to vaše startovní číslo – to  vám bude přiděleno až před závodem) | Dary budou v seznamu až po registraci závodníka | Platby aktualizujeme průběžně (ne on-line) | V tabulce lze třídit kliknutím na sloupec

here will be a table

Pokud potřebujete ve startovní listině upravit nějaký chybně zadaný údaj – kontaktujte nás: info@posazavskypulmaraton.cz