2019

Věkové kategorie

A : muži 18 – 39 let : ženy 18 – 39 let
B : muži 40 – 49 let : ženy 40 – 49 let
C : muži 50 a více let : ženy 50 a více let